T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Özet: Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı HMK 397/2 Maddesi gereğince aksi belirtilmediği sürece karar kesinleşene kadar devam eder.