Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/9613

Aşırı alkol kullanarak, süreklilik arz edecek derecede eşine saldırgan tavırlar sergileyen, hakaret, küfür ve tehdit eden davacı-davalı erkek tamamen kusurludur.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ – 2018/3018

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/3018KARAR NO: 2018/6616TARİH: 25.06.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi ÖZET: Mahkeme ara kararları ve kısa kararları ilam niteliğinde olmadığından İlamlı İcra yoluyla takibe konulamazlar. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava…