Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1977/10-807 E.

tehlike sorumluluğu çerçevesinde risk nazariyesinin bir olayda uygulanabilmesi için işveren ve kazazede işçiye herhangi bir şekilde kusur izafe edilmemiş, olayın kaçınılmaz nedenlerden ileri gelmiş olması gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1975/15-1125 E.

Olayda davalılardan araç sahibinin kazayı yapan diğer davalı ile aralarındaki ilişki itibarıyla aracı alıp götürmesine yol açacak bir tutum içerisinde bulunduğu da göz önünde tutulduğunda, illiyet bağının gerçekleştiğinin ve aynı zamanda kusurlu bulunduğunun kabulü gerekir.