YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/12762 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/12762KARAR NO: 2017/872TARİH: 8.2.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılanın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1) Sanığın çekim yaptığı tarihler…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/14885 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/14885KARAR NO: 2017/3121TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanıkların beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: A) Sanık … hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; Sanık hakkında, katılan …’e…