YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ – 2015/6655

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/6655 KARAR NO: 2015/10585 TARİH: 01/12/2015 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi ÖZET: Temerrüt nedeniyle tahliyede Borcun miktarının az ya da çok olması temerrüt olgusunun gerçekleşmesini engellemez. İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği…