Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2005/11-624 E.

Trafik kazasında hasarlanan kasko sigortalı araçtaki hasarın alkol nedeniyle teminat dışı kalması için sürücünün münhasıran alkolün etkisiyle kaza yapmış olduğunun sigortacı tarafından ispat edilmesi gerekir