YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ – 2016/10102

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/10102KARAR NO: 2019/561TARİH: 11/02/2019 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiden kişilik haklarına saldırı nitelemesi yapılamayacağından diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunması uygun görülmemiştir. Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/10/2014…