YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2017/438 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/438 KARAR NO: 2018/770 TARİH: 11/04/2018 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin davanın reddine dair verilen 26.02.2013 gün ve 2009/825 E.-2013/355 K. sayılı karar davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 04.12.2013…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2008/4-332 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2008/4-332KARAR NO: 2008/336TARİH: 16.04.2008İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Rücuen Tazminat) YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “rücuan tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Aslîye Dokuzuncu Hukuk Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin 17.11.2006 gün ve 2005/13100 E., 2006/12449 K. sayılı…