YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ – 2016/830 E.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/830KARAR NO: 2018/25353TARİH: 26/11/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A…