T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanununu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır.