YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2018/3545

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/3545KARAR NO: 2018/7887TARİH:  12.07.2018 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu Özet: Avukatlık sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda mahkemelerin görevi yönünden, temeldeki işlemin tüketici işleminden kaynaklanması durumunda tüketici mahkemesinin görevlidir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 25.12.2017 tarih 2017/1 sayılı kararı ile; Avukatlık ücret sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin tayini…