YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ – 2015/24955

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/24955KARAR NO: 2015/26834TARİH: 31/03/2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Düzce İcra Hukuk Mahkemesi ÖZET: Borçlunun İhalenin Feshi Talebinin Mahkemesince Kabul Edildiği Temyiz Talebinin Kötüniyetle Yapıldığı Anlaşıldığından 6100 S.K. Md. 368 Yollamasıyla Md. 329 Uyarınca Kararı Temyiz Eden Şikayetçinin Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılacağı Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki…