T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Sanığın hazırlık aşamasında müdafi hazır olmaksızın alınan savunmasının kovuşturma aşamasında doğrulanmaması nedeni ile yüklenen suçun işlendiğine ilişkin mahkeme huzurunda sanık ikrarının varlığından söz edilemeyeceğinden yapılan arama hukuka aykırıdır. Ayrıca yapılan bu aramadan elde edilen deliller yasaklı delildir.