YARGITAY HUKUK GENEL KURULU-2017/457

İspat yükü kendisine düşmeyen taraf ( ispat yükününü kendisine düştüğü sanısıyla ) diğer tarafa yemin teklif ederse, diğer taraf yemin etmiş olsa bile bu geçersizdir, başka bir ifadeyle kesin delil teşkil etmez.