T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas No:2019/9751Karar No:2018/1095Tarih:25/01/2018 Özet: Eşinden ayrı yaşamak durumunda olan kadının başka bir yerde kalma olanağı bulunmadığı taktirde babaevine dönmesi ve babaevinin yerleşim yeri sayılması uygundur. “İçtihat Metni” … Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Boşanma ve ayrılık…