Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2010/8387 E.

Eski Yöneticinin Yapmış Olduğu Harcamaları Rücuen Yeni Yönetimden Tahsili Talebi – Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmeler Sebebiyle Yapmış Olduğu Harcamalar Yönünden Bulunduğunun Gözetileceği