Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11766 E.

Baro tarafında atanan zorunlu müdafiin görevi, HAGB kararının kesinleşmesi ile sona erer. Denetim süresi içerisinde yeni suç işlenmesi halinde , yeniden yapılan yargılamada önceki müdafii görevli sayılmaz.