YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ-2020/532

ÖZET: İcra memurunun haczedilen malların niteliği ve alacaklının istemine göre kıymet takdirini bilirkişi aracılığıyla yaptırabileceği,…

YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ-2016/945

Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanığın polis karakolunda kontrol altındayken eyleminde hangi görevin…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2012/13738

Ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğu veya davalının evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığı ispatlanamamıştır.…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2016/16039 E.

Eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, "Evlilik birliğinin korunması" önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik…

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Kadın veya kocanın, mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği malvarlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı…

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/19-947 E.

Sıfır aracın parçalarının değiştirilmesi ve motorun parçaları sökülmesi-takılması "gizli ayıp" niteliğinde olduğundan, aracın yenisiyle değiştirilmesi…

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-42 E.

Sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilip, isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/23289

Hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/9589

Davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı kadın da kayınvalidesine fiziksel şiddet…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/6947

Davacı-davalı erkeğin eşine cinsel yolla hastalık bulaştırması, çocuk sahibi olmaktan kaçınması ve müşterek konutu terketmesi,…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/7955

davacı-karşı davalı kadının eşine hakaret ettiği, buna karşılık davalı-karşı davacı erkeğin de eşine şiddet uyguladığı,…