Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2012/13738

Ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğu veya davalının evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığı ispatlanamamıştır.…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2016/16039 E.

Eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, "Evlilik birliğinin korunması" önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik…

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Kadın veya kocanın, mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği malvarlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı…

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/19-947 E.

Sıfır aracın parçalarının değiştirilmesi ve motorun parçaları sökülmesi-takılması "gizli ayıp" niteliğinde olduğundan, aracın yenisiyle değiştirilmesi…

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-42 E.

Sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilip, isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/23289

Hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/9589

Davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı kadın da kayınvalidesine fiziksel şiddet…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/6947

Davacı-davalı erkeğin eşine cinsel yolla hastalık bulaştırması, çocuk sahibi olmaktan kaçınması ve müşterek konutu terketmesi,…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/7955

davacı-karşı davalı kadının eşine hakaret ettiği, buna karşılık davalı-karşı davacı erkeğin de eşine şiddet uyguladığı,…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/5549

Davacı-karşı davalı kadının karşılıklı kusurlar karşısında erkeğin boşanma davasına itirazı da hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/22983

Davalı-karşı davacı öncelikle zina olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak boşanma davası açtmıştır.…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/22385

Eşinin sindirim sistemi rahatsızlığını söyleyerek tiksindiğini belirtmek, ortak konuttan ayrılmasını istemek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/17857 E.

Mahkemece kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünde tarafların delilleri toplanıp hep birlikte değerlendirilerek…

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8131 E.

Sanığın, eve yerleştirdiği cihaz ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefon konuşmasını kaydettiği olayda, sanığın açtığı…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-2613 E.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine…