Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/19-947 E.

Sıfır aracın parçalarının değiştirilmesi ve motorun parçaları sökülmesi-takılması "gizli ayıp" niteliğinde olduğundan, aracın yenisiyle değiştirilmesi…

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-42 E.

Sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilip, isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/23289

Hakim tarafından düzenlenen kişisel ilişkinin taraflara açıklanıp görüşleri sorulmadan, kabul beyanları alınmadan hüküm kurulmuş olması…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/9589

Davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı kadın da kayınvalidesine fiziksel şiddet…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/6947

Davacı-davalı erkeğin eşine cinsel yolla hastalık bulaştırması, çocuk sahibi olmaktan kaçınması ve müşterek konutu terketmesi,…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/7955

davacı-karşı davalı kadının eşine hakaret ettiği, buna karşılık davalı-karşı davacı erkeğin de eşine şiddet uyguladığı,…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/5549

Davacı-karşı davalı kadının karşılıklı kusurlar karşısında erkeğin boşanma davasına itirazı da hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/22983

Davalı-karşı davacı öncelikle zina olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak boşanma davası açtmıştır.…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/22385

Eşinin sindirim sistemi rahatsızlığını söyleyerek tiksindiğini belirtmek, ortak konuttan ayrılmasını istemek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını…

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/17857 E.

Mahkemece kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünde tarafların delilleri toplanıp hep birlikte değerlendirilerek…

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8131 E.

Sanığın, eve yerleştirdiği cihaz ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefon konuşmasını kaydettiği olayda, sanığın açtığı…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-2613 E.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine…